De weg naar meer geluk en balans

NLP is niet alleen een onontbeerlijke aanvulling op het instrumentarium van professionals en leidinggevenden, maar is van grote waarde voor iedereen die zijn leven ten volle wil leven. Waar mensen vasthouden aan zekerheden en vastgeroest lijken in hun oude patronen, biedt NLP een oplossing. NLP geeft inzicht in je eigen weerstanden en overtuigingen en helpt deze om te buigen en/of los te laten.

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren en geeft inzicht in communicatie in de breedste zin van het woord. De uitspraak dat ervaring is wat we er zelf van maken, wordt met NLP sterk onderbouwd. NLP kan helpen het leven te leven, te leren en te veranderen. NLP is breed toepasbaar voor persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling en voor persoonlijke groei.

NLP geeft je inzicht in hoe je waarneemt, het maakt je bewust van de manier waarop je je zelf- en wereldbeeld creëert en dat vervolgens tot uitdrukking brengt in je gedrag, emoties en taal. Gedrag hangt natuurlijk ook samen met de context waarin je je bevindt. Ook daar geeft NLP meer duidelijkheid in. Waarom kun je in de ene context de hele wereld aan en voel je je in de andere context onzeker?

Uitgangspunt hierbij is dat jij zelf aan het roer staat. Jij bent de regisseur van je eigen leven en dus in staat om iets anders te creëren.

Wil je zelf bewuster door het leven gaan? Jezelf en andere beter leren kennen? Je eigen wereld creëren? Volg dan NLP opleidingen bij Heart Systems Nederland